Lék Sabina 2CH-200CH

Kód SÚKL
0072134  
Název LP
Sabina (2ch-200ch Gra 1x4 G)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Granule
Velikost balení
1X4 G
Síla
2CH-200CH
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Juniperus Sabina - Dilutio Homeopathica
ATC skupina
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA) (V12)

Složení

  1. Juniperus Sabina - Dilutio Homeopathica
  2. Saccharosum Cum Lactoso – 4 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls201198/2012 
 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
ETIKETA na dóze s granulemi 
 
 
1. 
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
SABINA   2CH-200CH, 3K-10MK 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
JUNIPERUS SABINA    
 
3. 
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
 
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 
 
4. 
LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 
4 g granulí 
5. 
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání.  
 
6. 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT 
UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
7. 
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 
Používejte podle rady odborníka na homeopatii. 
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Datum revize textu: 18.11.2015 
 
8. 
POUŽITELNOST 
 
EXP: 
 
 
 
9. 
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
 
10. 
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 
 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
 
1/2 
 
11. 
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A 
VÝROBCE 
 
Držitel: BOIRON, Messimy, Francie 
Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie 
 
12. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
Reg. číslo: 93/190/93-A/C 
 
13. 
ČÍSLO ŠARŽE  
 
Lot: 
 
14. 
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
15. 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
16. 
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. 
 
2/2