Lék Wobenzym

Kód SÚKL
0096405  
Název LP
Wobenzym (Tbl Ent 200 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Enterosolventní tableta
Velikost balení
200 I
Síla
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Pancreatinum, Papainum, Rutosidum Trihydricum, Bromelaina, Trypsinum, Lipasum, Amylasum, Chymotrypsinum
ATC skupina
TRYPSIN, KOMBINACE (M09AB52)

Složení

 1. Pancreatinum – 100 MG
 2. Proteasum – 300 UT
 3. Amylasum – 4 KU
 4. Lipasum – 4,5 KU
 5. Papainum – 90 UT
 6. Rutosidum Trihydricum – 50 MG
 7. Bromelaina – 225 UT
 8. Trypsinum – 360 UT
 9. Lipasum – 34 UT
 10. Amylasum – 50 UT
 11. Chymotrypsinum – 300 UT
 12. Lactosum Monohydricum – PL MG
 13. Maydis Amylum – PL MG
 14. Magnesii Stearas – PL MG
 15. Acidum Stearicum 95% – PL MG
 16. Aqua Purificata – PL MG
 17. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 18. Talcum – PL MG
 19. Saccharosum – PL MG
 20. Talcum – PL MG
 21. Calcii Carbonas – PL MG
 22. Acidum Methacrylicum ET Methylis Methacrylas Polymerisatum 1 : 1 – PL MG
 23. Triethylis Citras – PL MG
 24. Lacca – PL MG
 25. Titanii Dioxidum – PL MG
 26. Kaolinum Ponderosum – PL MG
 27. Vanillinum – PL MG
 28. Aurantiacum E 110/124 – PL MG
 29. Povidonum – PL MG
 30. Macrogolum 6000 – PL MG
 31. Cera Flava – PL MG
 32. Cera Carnauba – PL MG

Příbalová informace

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls3367/2011
Příbalová informace.
 INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!
WOBENZYM
enterosolventní tablety
Držitel rozhodnutí o registraci :
MUCOS Pharma GmbH& Co.KG., Berlín, Německo
Výrobce:
MUCOS Emulsionsgesellschaft mbH, Berlín, Německo
Složení v 1 enterosolventní tabletě:
Pancreatinum    300  Protease  Ph.  Eur.-j.,  papainum  90  F.I.P.-j.,  bromelaina  225  F.I.P.-j., 
lipasum  34  F.I.P.-j.,  amylasum  50  F.I.P.-j,  trypsinum  360  F.I.P.-j.,  chymotrypsinum  300 
F.I.P.-j., rutosidum trihydricum 50 mg.
celková proteolytická aktivita: 570 F.I.P.-j.
celková amylolytická aktivita: 4030 F.I.P.-j.
celková lipolytická aktivita: 4525 F.I.P.-j.
Pomocné látky:
Jádro:  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  magnesium-stearát,  kyselina  stearová  95%, 
čištěná voda, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek.
Potahová  vrstva:  sacharosa,  mastek,  uhličitan  vápenatý,  kopolymer  MA/MMA 1:1,  triethyl-
citrát, šelak, oxid titaničitý, kaolin, oranž E110/124 (oranžová žluť, ponceau 4R, síran sodný), 
povidon, makrogol 6000, vanilin, žlutý vosk, karnaubský vosk.  
Indikační skupina:  Jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému, enzymy
Charakteristika:
WOBENZYM obsahuje vhodně sestavené enzymy (bílkoviny katalyzující chemické reakce), 
které  mají  schopnost  účelně  ovlivňovat  imunitu,  tlumit  zánět  a  otoky  a  do  jisté  míry  i 
rozpouštět  krevní  sraženiny.  Urychlují  průběh  zánětu  a  zmírňují  jeho    následky,  tlumí 
chorobné  projevy  způsobené  škodlivými  imunokomplexy  vznikajícími  v  důsledku 
protilátkových reakcí. Produkty látkové výměny lidskému tělu škodlivé a odumřelý tkáňový 
materiál  jsou  urychleně  odbourávány.  Otoky  a  krevní  výrony  se  lépe  vstřebávají.  Rutin 
normalizuje  propustnost  cévní  stěny.  WOBENZYM  snižuje  vazkost  krve  a  tím  zlepšuje 
krevní oběh v nejdrobnějších cévách. Záněty, bolesti a otoky rychle odeznívají a hojení je tak 
usnadněno.  Dražé jsou odolná vůči žaludeční šťávě.
Indikace:  
1. 
Jako alternativa k dosud užívaným léčebným postupům je WOBENZYM  možno použít u  
těchto   
   stavů:
- Poúrazové otoky
- Lymfedémy (otoky způsobené poruchou odtoku mízy) různé etiologie
- Fibrocystická mastopatie (chronické onemocnění prsů vyznačující se tvorbou dutin a vaziva)
2. Jako podpůrná léčba  je WOBENZYM vhodný při těchto stavech:
- Některé  pooperační stavy  v chirurgii
- Záněty povrchových žil
-  Potrombotický  syndrom  dolních  končetin  (stavy  po  ucpání  žil  dolních  končetin  krevní 
sraženinou)       
- Revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů)
1/3
- Revmatismus měkkých tkání
- Artróza (degenerativní choroby kloubů) - pokročilá stadia
- Mnohočetná mozkomíšní skleróza
- Chronické a recidivující záněty (v oblasti nosu, uší a krku, horních i dolních cest dýchacích,  
   močového a pohlavního ústrojí, trávicí trubice, kůže aj.), jako podpůrná léčba při podávání 
antibiotik.
Dětem  lze  WOBENZYM  podávat  jen  po  poradě  s  dětským  lékařem,  který  zároveň  určí 
dávkování.
Kontraindikace:  WOBENZYM nelze  užívat  v  situacích,  které  jsou  spojeny  se  zvýšeným 
sklonem  ke  krvácení    nebo  se  zvýšenou  fibrinolýzou    (rozpouštěním  krevních  sraženin). 
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na účinné či pomocné látky.  
Těhotenství a kojení:
O  užívání  WOBENZYMu    během  těhotenství  a  kojení  se  vždy  poraďte  s  lékařem,  a  to  i 
tehdy, otěhotníte-li během léčby.
Nežádoucí účinky: WOBENZYM je obvykle dobře snášen, také při dlouhodobém podávání 
vysokých dávek nebyly pozorovány nežádoucí účinky. Ojediněle se může objevit nevýrazná 
změna konzistence, barvy a zápachu  stolice. Při užívání  vyšších  jednorázových  dávek byly 
pozorovány pocity  nadýmání, ojediněle nevolnost. Těmto pocitům se dá zamezit rozdělením 
dávky  v  průběhu  dne.  Jestliže  tyto  příznaky  i  po  snížení  dávky  přetrvávají,  poraďte  se  s 
lékařem. Zřídka se objevující alergické reakce  (kožní vyrážka) odeznívají po vysazení léku. 
Při  jejím  případném  výskytu  přerušte  užívání  WOBENZYMu  a  poraďte  se  s  lékařem.  S 
lékařem  se  o  dalším  užívání  WOBENZYMu  poraďte  také  v  případě  výskytu  jakýchkoli 
neobvyklých reakcí.
Interakce:  Nežádoucí  interakce  WOBENZYMu s  jinými  současně podávanými léky není 
známa.
Dávkování:  Léčba se zahajuje dávkou 3x5 až  3x10 tablet  denně.  V souvislosti s ústupem 
chorobných projevů se  dávkování postupně snižuje až na udržovací dávku 3x3 tablety denně.
-  Poúrazové  otoky  (naražení,  podvrtnutí,  vykloubení,  zlomeniny)  -  doporučujeme  zahájit 
léčbu dávkou   
  3x10 tablet denně, podle klinického stavu (po 7-10 dnech) dávku snižujeme na 3x3 tablety
denně až    
  do úplného vymizení příznaků.
-  Některé  pooperační  stavy    v  chirurgii  -  léčbu  začínáme  dávkou  3x10  tablet  denně,  po 
odeznění  
  akutního stavu (7-10 dní) až do odeznění příznaků pokračujeme dávkou 3x5 až 3x3 tablety  
denně.
-  Lymfedémy  (otoky  způsobené  porušeným  odtokem  mízy)  -  jde  o  dlouhodobou  léčbu,  u 
které  
  začínáme s dávkováním 2x10 nebo 3x7 tablet denně  (po dobu 4-5 týdnů), pak se dávkování 
snižuje 
  na  3x5  až  3x3  tablet  denně  (nejméně  8  týdnů).  V  této  indikaci    je  nutné  poradit  se  s 
ošetřujícím 
  lékařem.
- Fibrocystická mastopatie (chronické onemocnění prsů vyznačující se tvorbou dutin a vaziva) 
-
  doporučujeme dávkování 2x10 tablet denně nejméně po dobu 6 týdnů. Před začátkem léčby 
je   
  třeba poradit se s ošetřujícím lékařem.
- Potrombotický syndrom (stav po ucpání žíly krevní sraženinou) - 3x10 až 3x5 tablet denně 
po dobu  
  5-6 týdnů.
2/3
- Záněty povrchových žil  - 3x7 až 3x5 tablet denně po dobu 2-3 týdnů.
- Revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů) - 3x5 tablet denně po dobu 5-6 měsíců.
- Revmatismus měkkých tkání - 3x5 tablet denně nejméně po dobu 3-4 týdnů.
- Artrózy (degenerativní choroby kloubů) - 3x6 tablet denně po dobu 5-6 týdnů.  
-  Mnohočetná  mozkomíšní  skleróza  -  1.-14.  den  3x10  tablet  denně,  pak  se  přechází  na 
udržovací  dávku  3x3  tablety  denně  -dlouhodobě,  u  zátěžových  stavů  (infekční  onemocnění, 
fyzická zátěž, stres, očkování, slunění) dávkování zvyšujeme na 3x10 tablet denně. Léčbu je 
třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem.
- Chronické a recidivující záněty (v oblasti nosu, uší a krku, horních i dolních cest dýchacích,   
  močového a  pohlavního ústrojí, trávicího ústrojí, kůže aj.) - 3x5 tablet denně  do  odeznění 
klinických   
  příznaků.  U  zánětlivých  onemocnění  WOBENZYM nenahrazuje  antibiotickou  léčbu,  ale 
zvyšuje její  
  účinek,  proto  doporučujeme  poradit  se  s  ošetřujícím  lékařem  a  vhodně  kombinovat  s 
antibiotiky.  
- U dětí určí dávkování lékař.
Užije-li dospělý najednou více než 20 tablet nebo dítě více než 5 tablet, je nutné poradit se s 
lékařem.
Způsob použití:  Doporučuje se 1/2  hodiny před jídlem zapít nerozkousané  tablety  větším   
množstvím tekutiny (nejméně 1/4 litru).
Upozornění: Tento lék nenahrazuje antibiotickou léčbu u infekčního zánětu, zvyšuje však její 
účinnost!
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. Sacharidy obsažené v 1 tabletě odpovídají  39 kJ = 9,3 
kcal.
WOBENZYM  obsahuje  barviva  ponceau  4R  a  oranžovou  žluť,  které  mohou  způsobit 
alergické reakce.
Bez porady s lékařem užívejte WOBENZYM pouze při poúrazových otocích. Před užíváním 
WOBENZYMu u ostatních onemocnění a při jeho delším než dvouměsíčním užívání je nutné 
poradit  se  s  lékařem.  Příležitostně    může  při  chronických  onemocněních  po  začátku  léčby 
WOBENZYMem  nastat zhoršení příznaků, což je podle dosavadních zkušeností v převážné 
většině  případů  považováno  za  kladnou  reakci    organismu  na  léčbu.  V  tomto  případě  by 
neměl  být  lék  vysazen,  ale  mělo  by  se  zvážit  eventuální  přechodné  snížení  dosavadního 
dávkování. Za takových okolností je nezbytné poradit se s lékařem, stejně jako při případném 
výskytu  nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí. Jestliže užíváte  jiné  léky, a to 
na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání WOBENZYMu s lékařem a bez 
jeho doporučení ho neužívejte.
Bude-li Vám lékař předpisovat nějaký jiný lék, upozorněte ho, že užíváte WOBENZYM. Bez 
porady s lékařem neužívejte současně s WOBENZYMem ani žádné další léky bez lékařského 
předpisu.
Varování: Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
                  Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Způsob uchovávání:  Uchovávejte při teplotě do 25 °C
Balení:
40 enterosolventních tablet  a 200 enterosolventních tablet  
Klinické balení 800 enterosolventních tablet  
Datum poslední revize:
13.1.2011
3/3