Lék Acidum Phosphoricum Akh C98-C229-C999

Kód SÚKL
0104428  
Název LP
Acidum Phosphoricum Akh (C98-c229-c999 Tbl Nob 60)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
60
Síla
C98-C229-C999
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Acidum Phosphoricum 98 C, Acidum Phosphoricum 229 C, Acidum Phosphoricum 999 C
ATC skupina
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA) (V12)

Složení

  1. Acidum Phosphoricum 98 C – 1,508 MG
  2. Acidum Phosphoricum 229 C – 1,508 MG
  3. Acidum Phosphoricum 999 C – 1,508 MG
  4. Lactosum Monohydricum – PL MG
  5. Oryzae Amylum – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls111390/2012 
 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
HDPE kontejner 
 
 
1. 
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
Acidum phosphoricum AKH 
tablety 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
1 tableta obsahuje 1,5 mg  Acidum phosphoricum  98 C, 1,5 mg  Acidum phosphoricum  299 
C a 1,5 mg  Acidum phosphoricum  999 C  
 
3. 
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
 
Monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát.  
 
4. 
LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 
30 (60, 90, 120) tablet     
5. 
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání.  
 
6. 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT 
UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
7. 
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 
Používejte podle rady odborníka na homeopatii. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat.   
Datum revize textu: 27.1.2016. 
 
8. 
POUŽITELNOST 
 
Použitelné do:   
 
9. 
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
 
10. 
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 
   
1/2 
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 
 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
 
11. 
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A 
VÝROBCE 
 
Držitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava – Bělský les, Česká 
republika 
Výrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika 
 
12. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
Reg. číslo: 93/480/07-C  
 
13. 
ČÍSLO ŠARŽE  
 
Č. šarže:  
 
14. 
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
15. 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
16. 
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2/2